نویسنده: مهدی رضائی
دسته بندی: تیم سازی

تیم سازی یعنی چه؟

تیم سازی یعنی چه؟

هر سازمان یا هر کسب و کاری از نیروهای انسانی کم یا زیاد مبتنی بر مقیاس آن سازمان تشکیل میگردد که تحت عنوان یک تیم در کنار هم برای نیل به هدف ها آن سازمان یا این که کسب و کار تلاش می کنند.
ولی برخی کسب و کارهای گسترده در هر مورد از بخشهای خود یک مجموعه جدا از هم هستند. در هر دو صورت بیان شده، تیمسازی از مهم‌ترین مسائل در موضوع تولید کسب و کار به شمار می رود.
در واقعیت تشکیل یک گروه هماهنگ و دارای روحیه کار تیمی می‌تواند یک قدم اصلی رو به پیروزی باشد.
ولی اکثرا نمی دانند فرایند تیم سازی چه میباشد؟ درین مقاله به زمینه تیمسازی خوا‌هیم پرداخت.
 

تعریف تیم سازی

به طور معمولی در تعریف تیم سازی یا این که به عبارت دیگر گروه بیلدینگ می توان ذکر کرد که تشکیل یک تیم 2 نفره یا این که بیشتر برای انجام کاری معین و رسیدن به هدفی معلوم را فرایند تیم سازی گویند.
این گزینه برای اکثر کسب و کار یک مساله حیاتی به شمار می رود. ولی در باب استارتاپ ها که معمولا به سرمایه متکی نیستند و بیشتر به علم اعضای تیم متکی می‌باشند، تیم سازی شاید مهم‌ترین قسمت از فعالیت باشد.

تیم سازی درست، تشکیل یک مجموعه کارشناس که کل تخصص های موردنیاز کسب و فعالیت را داشته باشند و تشکیل دادن اعضای گروه در امور و تصمیمات میباشد که به تقسیم درست وظایف منجر می گردد و اعضای گروه نیز اشتیاق کارپیدا کرده و دلسرد نمیشوند و کسب و فعالیت با سرعت رو به برد گام بر می‌دارد.
 

تصورات اشتباه در زمینه ی تیم سازی

متاسفانه برخی به ویژه در مرز و بوم خودمان بینش های سنتی اشتباهی در زمینه ی کار گروهی دارند.
میگویند شریک اگر خوب بود پروردگار برای خودش شریک می گرفت. این یک تصورفوق العاده نادرست میباشد. آفریدگار ذاتی یگانه میباشد و بالعکس ایشان بشر ها موجوداتی اجتماعی می باشند.
برای انجام شغل های گسترده توانایی یک تیم از یک نفر بیشتر میباشد. پس اگر به یاد داشته باشیم که با کنار هم قرارگرفتن توانایی هایمان بتوانیم بازدهی را بالا ببریم و بهتربن نتیجه ها را کسب کنیم ، می‌توانیم بگوییم که تیم سازی بسیار مقوله مفیدی محسوب می‌شود.
 
 

اهمیت مجموعه سازی برای شروع آپ ها

تیم سازی یکی‌از اساس های موارد برای کسب و کارهاست. ولی برای استارتاپ ها مهم ترین علت پیروزی میباشد. استارت آپ ها سرمایه کلانی به صورت معمول ندارند و مبتنی بر تخصص صورت می‌گیرند.
پس در تیم سازی می بایست کسانی با تک تک تخصص های موردنیاز دورهم جمع شوند. در برخی مورد ها نیاز میباشد که هم زمان برخی از اشخاص مجموعه بتوانند در چندین تخصص عمل نمایند. چون معمولا در اولِ فعالیت استارت آپ ها کمبود کارمندان دارند. مثلا ممکن میباشد نیازباشد که هرکدام از اشخاص استارتاپ، سخنرانی  را بلد باشد یا اینکه نیاز میباشد شخص دیگری تقسیم بندی کار را بلد باشد. یا این که دیگری فروش را بلد باشد. البته در حالت خاص ممکن میباشد یک نفر می بایست در هر سه این مورد ها تخصص داشته باشد.

رایجترین اشتباه برخی ایده پردازان استارت آپ ها این میباشد که ترجیح میدهند کلیه امور را به عهده بگیرند تا سهم بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشند.
معمولا چنین نوعی از تصمیم گیری ها باعث شکست  میشوند و استارت آپ به موفقیت نمیرسد. چون اعضای تیم شما هرمورد نظراتی دارند کهنیاز میباشد به آن ها گوش دهید تا توجه به نظرات واستفاده  از تخصص آن‌ها مناسب ترین تصمیمات را بگیرید.
 

عضویت در خبر نامه

جهت اطلاع از تخفیفات و دوره های ویژه در خبرنامه عضو شوید.