دوره هایی که در پایان دوره از هنرجویان آزمون گرفته شده و در صورت قبولی در آزمون، به هنرجو گواهینامه ی معتبر اعطا می گردد ...

1,000

رفتار شناسی

00:00:00

خرید دوره کاربر عزیز برای خرید دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید
22,000

دوره آمادگی آزمونهای آداب

00:00:00

خرید دوره کاربر عزیز برای خرید دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید
10,000,000

شخصیت شناسی رمز موفقیت در مذاکرات

01:00:00

خرید دوره کاربر عزیز برای خرید دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید
رایگان

دوره مقدماتی کسب و کار آنلاین صنعت بیمه

00:00:00

دانلود دوره کاربر عزیز برای دانلود دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید
رایگان

دوره مقدماتی دیسک

01:00:00

دانلود دوره کاربر عزیز برای دانلود دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید

عضویت در خبر نامه

جهت اطلاع از تخفیفات و دوره های ویژه در خبرنامه عضو شوید.