مدت زمان :
00:00:00

تعداد بخش ها :
0

تعداد دانشجوها :
0 نفر

نظرات :
0 نظر

کاربر عزیز برای خرید دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید

قانون تاسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری

در ایندوره درباره ی هدف تاسیس بیمه ی مرکزی ایران و چگنگی بیمه گری وسایر یرفصل ها صحبت مشود.

سرفصل های این دوره :