مدت زمان :
00:00:00

تعداد بخش ها :
8

تعداد دانشجوها :
6 نفر

نظرات :
0 نظر

خرید دوره :
50,000 تومان
کاربر عزیز برای خرید دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید

آزمون آداب نمایندگان بیمه عمر

این آزمون براساس نمونه سوالات امتحان آزمون بیمه عمر طراحی شده است و صرفا جهت آمادگی متقاضیان دریافت نمایندگی طبق آیین نامه 96 می باشد.

سرفصل های این دوره :

متوسط برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00
پیشرفته برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00
حرفه ای برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00
پیشرفته 1 برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00
پیشرفته 2 برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00
حرفه ای 1 برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00
حرفه ای 2 برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00
مقدماتی برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 00:00:00