مدت زمان :
01:00:00

تعداد بخش ها :
1

تعداد دانشجوها :
8 نفر

نظرات :
0 نظر

خرید دوره :
10,000,000 تومان
کاربر عزیز برای خرید دوره لاگین نمایید و یا چنانچه هنوز حساب کاربری ندارید در سایت ثبت نام نمایید

شخصیت شناسی رمز موفقیت در مذاکرات

اصول مقدماتی دیسک 

سرفصل های این دوره :

جلسه اول و دوم شناخت انواع شخصیتها برای دانلود دوره باید وارد حساب کاربری خود شوید.
نقدی 01:00:00